DIN 2527 PN16.

DIN 2527 PN16. DIN 2527 PN16.
峰值管尺寸 弗朗尼亚 Foratura. Peso di Una flangia
(7,85 kg / dm3)
D. B. K. numero. v D2 Forma B(kgs)
15. 95. 14. 65. 4. M12 14. 0,72
20. 105. 16. 75. 1,01
25. 115. 16. 85. 1,23
32. 140. 16. 100. M16 18. 1,80
40 150. 16. 110. 2,09
50. 165. 16. 125. 2,88
65. 185. 18. 145. 3,66
80 200. 20. 160. 8. 4,77
100. 220. 20. 180. 5,65
125. 250. 22. 210. 8,42
150. 285. 22. 240. M20 22. 10,4
200. 340. 24. 295. 12. 16,1.
250. 405. 26. 355. M24 26. 24,9.
300 460. 28. 410. 35,1.
350. 520. 30. 470. 16. 47,8
400 580. 32. 525. M27. 30. 63,5.
500. 715. 36. 650. 20. M30. 33. 102.

标准,尺寸和重量盲法兰

盲法兰的使用是什么?

雷电竞下载官方版

我们的团队在维修和生产各类钢铁供应方面受过高度培训和经验丰富。无论您是大型建筑项目,还是需要零件工业机械,我们的钢铁制造顾问团队将确保您的项目提供您需要的零件,当您需要时。

版权所有©2011 Sunny S雷电竞下载官方版teel Enterprise Ltd.保留所有权利ICP编号:08010763